Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

 • warsztaty ornitologiczne
  warsztaty ornitologiczne
 • na warsztatach
  na warsztatach
 • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
  Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
 • warsztaty ornitologiczne
  warsztaty ornitologiczne

W dniach 6-8 czerwca w Ośrodku Edukacji Ekologicznej odbyły się Warsztaty Siedliskowe 2017’ dla pracowników PZPK.

Szczegółowy program warsztatów przedstawiał się następująco:

           6 czerwca – wtorek

9:45 – Przywitanie gości, przedstawienie programu, sprawy organizacyjne Monika Rekowska.

10:00-12:00 – część kameralna z udziałem prelegentów: Sebastiana Nowakowskiego (łąki i niżowe murawy śródlądowe w systemie fitosocjologicznym i programie Natura 2000, bioróżnorodność i walory krajobrazowe łąk ze szczególnym uwzględnieniem KPK) oraz Elwiry Ahmad (łąki w programach rolnośrodowiskowych).

12:10 – obiad

13:00-17:00 – łąka wilgotna we Wieżycy (KPK) – ćwiczenia florystyczne i fitosocjologiczne pod kierunkiem Sebastiana Nowakowskiego

18:30 – kolacja

19:00-21:00 – kameralne ćwiczenia florystyczne i dyskusja

7 czerwca – środa

8:30 – śniadanie

9:30–11:30 – łąka świeża w Brodnicy Górnej (KPK): ćwiczenia florystyczne i fitosocjologiczne, oraz wstęp do pracy z kartą dla chronionego siedliska przyrodniczego 6510 wg metodyki GIOŚ

ok. 12:10 – obiad

13:00-17:30 – kompleks łąk świeżych i wilgotnych w Miłoszewie (KPK): ćwiczenia florystyczne i fitosocjologiczne oraz ocena stanu chronionego siedliska przyrodniczego 6510 wg metodyki GIOŚ

18:30 – kolacja

19:00-21:00 – kameralne ćwiczenia florystyczne i dyskusja

           8 czerwca – czwartek

7:45 – śniadanie

8:30-11:30 – układy murawowe na wydmie śródlądowej w Szwedzkim Ostrowiu (WPK): ćwiczenia florystyczne z omówieniem problematyki identyfikacji takich muraw w systemie Natura 2000

ok. 12:00 – obiad w Zielonej Szkole w Schodnie

12:45–ok. 16:30 – roślinność torfotwórcza na dawnych łąkach zmiennowilgotnych na Wyspie Sidły (WPK): ćwiczenia florystyczne oraz dyskusja nt. działań ochronnych w trudniejszych obiektach

ok. 17:00 – Podsumowanie i zakończenie warsztatów (w Zielonej Szkole w Schodnie)

Bardzo dziękujemy prowadzącym warsztaty: Sebastianowi Nowakowskiemu (PKMW) I Elwirze Ahmad (PKDS) oraz pozostałym osobom, które szczególnie przyczyniły się do sprawnej organizacji warsztatów: Ryszardowi Szutenbergowi (KPK), Markowi Orlikowskiemu (WPK) i Lucynie Mollin (ZS w Schodnie) i kierownikom KPK oraz WPK. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom za świetną atmosferę i gorące dyskusje w terenie oraz na sali ćwiczeń.

Warsztaty zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.