Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

 • warsztaty ornitologiczne
  warsztaty ornitologiczne
 • na warsztatach
  na warsztatach
 • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
  Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
 • warsztaty ornitologiczne
  warsztaty ornitologiczne
SZYMBARK
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Warsztaty zimowe
Dzień Krajobrazu

„Ferie 2016’ w Ośrodku Edukacji Ekologicznej”

Podczas tegorocznych ferii po raz kolejny w OEE w Szymbarku gościliśmy podopiecznych Domu Dziecka w Kartuzach. Celem jaki postawiliśmy sobie tym razem organizując wypoczynek grupie z Domu Dziecka było umożliwienie podopiecznym jeszcze lepszego poznania specyfiki KPK i jego walorów oraz pokazanie młodym ludziom, że poznawanie parku krajobrazowego może być świetną zabawą.  

Powiatowe grzybobranie 2015’ w OEE w Szymbarku

W drugiej połowie września Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizował dla szkół z terenu powiatu kartuskiego „Grzybobranie”. Na zaproszenie odpowiedziało 10 szkół z terenu powiatu kartuskiego (ok. 500 uczestników). Z uwagi na duże zainteresowanie imprezą, podzielono ją na dwa dni. Warsztaty dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

„Ekologiczne kolonie dla młodzieży z Dzielnicy Olszynka, z Gdańska”

Na zakończenie tegorocznych wakacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej gościliśmy grupę młodzieży z Dzielnicy Olszynka, z Gdańska. Kolonie zostały zorganizowane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych i Zarząd Dzielnicy Olszynka. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

„Warsztaty siedliskowe 2015”

Już po raz kolejny Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował dla swoich pracowników warsztaty siedliskowe. Tegoroczna edycja poświęcona została rozpoznawaniu chronionych siedlisk przyrodniczych leśnych: 9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum), 9130-1 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum) i 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) oraz ich najczęstszych lokalnie postaci zastępczych. Głównym organizatorem była Pani Monika Rekowska (OEE w Szymbarku), a prowadzącym Pan Sebastian Nowakowski (PKMW).  

"Skupieni Wokół Kaszubskich Jezior"

W czerwcu 2015 OEE zorganizował warsztaty z limnologiem i hydrobiologiem dla klas gminazjalnych ZKiW w Szymbarku przez co włączyło się do realizowanego projektu przez Szkołę pt: "Skupieni Wokół Kaszubskich jezior". Projekt jest realizowany we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko–Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi PO RYBY 2007-2013 pn. "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".  

"My na Pomorzu"

„My na Pomorzu” to akcja społeczna Wojewody Pomorskiego skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Udział w konkursie wzięło 70 zespołów z kilkudziesięciu szkół województwa pomorskiego. Jedną z nagród dodatkowych przyznanych przez Komisję Konkursową, a ufundowanych przez współorganizatora konkursu - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, był pobyt w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Zdobywcą nagrody okazali się uczniowie z klasy 1d ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku.  

Nauka z żaglami w tle

Samorząd Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu. Wojewódzki Fundusz Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Kaszubski Park Krajobrazowy zaangażowały się w część przyrodniczą organizowanego przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach spotkania naukowego Matematyka pod Żaglami adresowanego do  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego.  

„Majówka entomologiczna 2015”

29.05.2015 r. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizował ostatnie zaplanowane na ten rok warsztaty z cyklu „Majówka entomologiczna”. W projekcie wzięły udział przedszkola i szkoły z terenu powiatu kartuskiego (30 grup o łącznej liczbie 655 uczestników). Głównym celem warsztatów było oswojenie uczestników z owadami i podkreślenie roli owadów w przyrodzie jako najliczniejszej grupy zwierząt.