Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze

Aktualności

W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i  kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: oee@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną. W przypadku konieczności wizyty należy umówić się wcześniej telefonicznie, nr 58 684 69 26

Przypominamy jednocześnie o obowiązku używania maseczek i rękawiczek ochronnych podczas wizyty w siedzibie Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Po wejściu do obiektu należy zdezynfekować dłonie.

SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

„Ekologiczne kolonie dla młodzieży z Dzielnicy Olszynka, z Gdańska”

Podczas trwających wakacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej gościliśmy grupę dzieci i młodzieży z Dzielnicy Olszynka, z Gdańska. Kolonie zostały zorganizowane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych i Zarząd Dzielnicy Olszynka. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

„Przyroda i Matematyka pod Żaglami”

Ośrodek Edukacji Ekologicznej z Szymbarka włączył się do organizacji część przyrodniczej spotkania naukowego „Przyroda i Matematyka pod Żaglami”, adresowanego do  uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu kartuskiego. Głównym  organizatorem całego przedsięwzięcia było Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach. Naukowy piknik odbył się w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, nad jeziorem Brodno Wielkie i został dofinansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku.  

„III rodzinne warsztaty herpetologiczne w Szymbarku”

Tegoroczne rodzinne warsztaty herpetologiczne zostały skierowane do dzieci pod opieką rodziców z Szymbarka i okolic. Organizacją zajęli się Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Przedszkole przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku. Uczestnicy, pogoda i zwierzęta dopisały! Warsztaty zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

Ekologiczna gra terenowa „Pogoń za wiosną”

Już po raz szósty Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku wraz z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym zorganizował „Wiosenne warsztaty przyrodnicze”. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy (przedstawiciele dziesięciu szkół z terenu powiatu kartuskiego) mieli okazję sprawdzić/poszerzyć swoją wiedzę w Ekologicznej Grze Terenowej „Pogoń za wiosną”.  

„Ferie 2016’ w Ośrodku Edukacji Ekologicznej”

Podczas tegorocznych ferii po raz kolejny w OEE w Szymbarku gościliśmy podopiecznych Domu Dziecka w Kartuzach. Celem jaki postawiliśmy sobie tym razem organizując wypoczynek grupie z Domu Dziecka było umożliwienie podopiecznym jeszcze lepszego poznania specyfiki KPK i jego walorów oraz pokazanie młodym ludziom, że poznawanie parku krajobrazowego może być świetną zabawą.  

Powiatowe grzybobranie 2015’ w OEE w Szymbarku

W drugiej połowie września Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizował dla szkół z terenu powiatu kartuskiego „Grzybobranie”. Na zaproszenie odpowiedziało 10 szkół z terenu powiatu kartuskiego (ok. 500 uczestników). Z uwagi na duże zainteresowanie imprezą, podzielono ją na dwa dni. Warsztaty dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

„Ekologiczne kolonie dla młodzieży z Dzielnicy Olszynka, z Gdańska”

Na zakończenie tegorocznych wakacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej gościliśmy grupę młodzieży z Dzielnicy Olszynka, z Gdańska. Kolonie zostały zorganizowane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych i Zarząd Dzielnicy Olszynka. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.