Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze

Aktualności

W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i  kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: oee@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną. W przypadku konieczności wizyty należy umówić się wcześniej telefonicznie, nr 58 684 69 26

Przypominamy jednocześnie o obowiązku używania maseczek i rękawiczek ochronnych podczas wizyty w siedzibie Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Po wejściu do obiektu należy zdezynfekować dłonie.

SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

„Warsztaty siedliskowe 2015”

Już po raz kolejny Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował dla swoich pracowników warsztaty siedliskowe. Tegoroczna edycja poświęcona została rozpoznawaniu chronionych siedlisk przyrodniczych leśnych: 9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum), 9130-1 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum) i 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) oraz ich najczęstszych lokalnie postaci zastępczych. Głównym organizatorem była Pani Monika Rekowska (OEE w Szymbarku), a prowadzącym Pan Sebastian Nowakowski (PKMW).  

"Skupieni Wokół Kaszubskich Jezior"

W czerwcu 2015 OEE zorganizował warsztaty z limnologiem i hydrobiologiem dla klas gminazjalnych ZKiW w Szymbarku przez co włączyło się do realizowanego projektu przez Szkołę pt: "Skupieni Wokół Kaszubskich jezior". Projekt jest realizowany we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko–Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi PO RYBY 2007-2013 pn. "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".  

"My na Pomorzu"

„My na Pomorzu” to akcja społeczna Wojewody Pomorskiego skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Udział w konkursie wzięło 70 zespołów z kilkudziesięciu szkół województwa pomorskiego. Jedną z nagród dodatkowych przyznanych przez Komisję Konkursową, a ufundowanych przez współorganizatora konkursu - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, był pobyt w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Zdobywcą nagrody okazali się uczniowie z klasy 1d ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku.  

Nauka z żaglami w tle

Samorząd Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu. Wojewódzki Fundusz Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Kaszubski Park Krajobrazowy zaangażowały się w część przyrodniczą organizowanego przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach spotkania naukowego Matematyka pod Żaglami adresowanego do  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego.  

„Majówka entomologiczna 2015”

29.05.2015 r. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizował ostatnie zaplanowane na ten rok warsztaty z cyklu „Majówka entomologiczna”. W projekcie wzięły udział przedszkola i szkoły z terenu powiatu kartuskiego (30 grup o łącznej liczbie 655 uczestników). Głównym celem warsztatów było oswojenie uczestników z owadami i podkreślenie roli owadów w przyrodzie jako najliczniejszej grupy zwierząt.  

„II rodzinne warsztaty herpetologiczne w Szymbarku”

Już po raz drugi Ośrodek Edukacji Ekologicznej zorganizował dwudniowe rodzinne warsztaty herpetologiczne. Tym razem odbyły się w pierwszej dekadzie maja, by móc się bliżej przyjrzeć gatunkom wymagającym wyższych temperatur do zwiększonej aktywności. Uczestnicy, pogoda i zwierzęta dopisali! Warsztaty zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

Zimowe warsztaty 2014’

Każda pora roku w przyrodzie jest odmienna i bardzo interesująca. Także zima kryje mnóstwo tajemnic, które warto zgłębiać.
By zachęcić do poznawania tych tajemnic dzieci i młodzież z terenu Gminy Stężyca i okolic Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizował w poszczególnych szkołach „Zimowe warsztaty z edukacji ekologicznej”. Zainteresowanie warsztatami było ogromne, ostatecznie uczestniczyły w nich 872 osoby. Warsztaty sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

„Ślimak, ślimak pokaż rogi…”

„Ślimak, ślimak pokaż rogi…” pomysł na przeprowadzenie zajęć o takiej tematyce podsunęły same dzieci. Obserwując je podczas różnych warsztatów terenowych zauważyliśmy, że pierwszymi zwierzętami, jakie łapią do rączek są właśnie ślimaki. Chcąc rozwijać ich zainteresowanie tą grupą zwierząt Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku postanowił zorganizować warsztaty, na których zdobędą elementarną wiedzę i poznają ciekawostki.  

Przyrodniczy bieg na orientację w Szymbarku

9 października OEE w Szymbarku zorganizował "Przyrodniczy bieg na orientację". Udział w imprezie wzięła młodzież gimnazjalna z ZKiW w Gołubiu. Ideą biegu przyrodniczego było umożliwienie młodzieży, jeszcze lepszego poznania specyfiki KPK i jego walorów oraz pokazanie młodym ludziom, że teren parku krajobrazowego jest świetnym miejscem, aby w pięknych okolicznościach przyrody uprawiać aktywny wypoczynek. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.