Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Zajęcia terenowe, gry i podchody, badania laboratoryjne, ale przede wszystkim bezpośredni kontakt z przyrodą oraz poznawanie jej tajników wypełniały czas uczestnikom zimowego wypoczynku w Szymbarku. Z oferty kilkudniowej skorzystały dwie grupy z województwa pomorskiego. Dodatkowo zorganizowano plenerowe spotkania na temat historii, kultury i walorów przyrodniczych regionu dla grup odwiedzających rezerwat „Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim”.

Uczestnicy biorący udział w turnusach kilkudniowych mieli okazję spędzić czas w sposób aktywny- na łonie natury, uczestnicząc w wielu ciekawych spotkaniach z pasjonatami przyrody organizowanymi przede wszystkim w formie terenowej , ale również wykładowej, laboratoryjnej i twórczej. Był też wieczorny czas na integrację, m.in. przy wspólnym ognisku.

 Mimo zimowych kaprysów przyrody – 2 grupy postanowiły zdobyć wierzchołek najwyższego wzniesienia (328,6 m n.p.m.) na Niżu Środkowoeuropejskim - Wieżycę. Zazwyczaj w tym czasie korzystały z zimowego szaleństwa na pobliskich stokach, tym razem alternatywą była wędrówka czarnym szlakiem turystycznym PTTK. Okazało się, że oprócz walorów rekreacyjnych, niezwykłym atutem wzgórza  jest utworzony w 1962 roku rezerwat krajobrazowy „Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim”, obejmujący stoki i wierzchołek Wieżycy.