przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Ferie z przyrodą za pan brat !

Zajęcia terenowe, gry i podchody, badania laboratoryjne, ale przede wszystkim bezpośredni kontakt z przyrodą oraz poznawanie jej tajników wypełniały czas uczestnikom zimowego wypoczynku w Szymbarku. Z oferty kilkudniowej skorzystały dwie grupy z województwa pomorskiego. Dodatkowo zorganizowano plenerowe spotkania na temat historii, kultury i walorów przyrodniczych regionu dla grup odwiedzających rezerwat „Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim”.

Uczestnicy biorący udział w turnusach kilkudniowych mieli okazję spędzić czas w sposób aktywny- na łonie natury, uczestnicząc w wielu ciekawych spotkaniach z pasjonatami przyrody organizowanymi przede wszystkim w formie terenowej , ale również wykładowej, laboratoryjnej i twórczej. Był też wieczorny czas na integrację, m.in. przy wspólnym ognisku.

 Mimo zimowych kaprysów przyrody – 2 grupy postanowiły zdobyć wierzchołek najwyższego wzniesienia (328,6 m n.p.m.) na Niżu Środkowoeuropejskim - Wieżycę. Zazwyczaj w tym czasie korzystały z zimowego szaleństwa na pobliskich stokach, tym razem alternatywą była wędrówka czarnym szlakiem turystycznym PTTK. Okazało się, że oprócz walorów rekreacyjnych, niezwykłym atutem wzgórza  jest utworzony w 1962 roku rezerwat krajobrazowy „Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim”, obejmujący stoki i wierzchołek Wieżycy.

 


Copyright © OEE w Szymbarku, Szkolna 1a, 83-315 Szymbark