Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

 • Warsztaty przyrodnicze - różna tematyka...
  Warsztaty przyrodnicze - różna tematyka...
  separator


   
 • Zielona szkoła -warsztaty kilkudniowe
  Zielona szkoła -warsztaty kilkudniowe
 • Festyny edukacyjne : "Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze"
  Festyny edukacyjne : "Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze"
 • Edukacja poprzez zabawę
  Edukacja poprzez zabawę
 • Warsztaty ornitologiczne i inne tematyczne obozy
  Warsztaty ornitologiczne i inne tematyczne obozy

W drugiej połowie września Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku i Kaszubski Park Krajobrazowy zorganizowali dla szkół z terenu powiatu kartuskiego „Grzybobranie”. Na zaproszenie odpowiedziały 22 klasy (400 uczestników). Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wzorem roku ubiegłego, po przywitaniu uczestników przez Kierownika Kaszubskiego Parku Krajobrazowego — mgr Witolda Sieciechowskiego, główny specjalista do spraw edukacji w OEE w Szymbarku — mgr Monika Rekowska przedstawiła program przedsięwzięcia. Następnie odbył się konkurs na najbardziej oryginalne przebranie za grzyba występującego na terenie KPK. Kolejnym punktem programu była krótka pogadanka na temat grzybów wygłoszona przez p. mgr Sebastiana Nowakowskiego, zilustrowana na żywo rysunkami na tablicy przez p. mgr Annę Peichert. Po pogadance nastąpił główny punkt programu — zajęcia terenowe, dzieci zostały podzielone na grupy i zaopatrzone w przyniesione przez siebie koszyki wyruszyły z instruktorami do lasu. W trakcie części terenowej dzieci miały okazję poznać budowę owocnika grzyba, zobaczyć strzępki grzybni w podłożu, poznać rolę mikoryzy w życiu grzybów i drzew oraz biotopy, w jakich spotykamy pospolite gatunki. Uczyły się również zasad zbierania grzybów, odróżniania grzybów jadalnych od trujących, dowiedziały się, jakie mogą być skutki zatrucia grzybami, poznały pospolite gatunki. Podkreślano też fakt, że podczas zbioru nie powinno się ucinać trzonu grzyba i pozostawiać w ziemi, prawidłowo powinno się wykręcić go z podłoża a powstały otwór delikatnie zasypać ściółką. Uświadomiono im fakt, że nie wszystkie muchomory są trujące. Dowiedziały się także, co to jest hymenofor blaszkowy i rurkowy oraz jak dochodzi do propagacji grzybów.

Po powrocie z terenu na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Zorganizowano konkursy:

— dla nauczycieli: z rozpoznawania gatunków grzybów,

— dla dzieci: na największego, najładniejszego i najciekawszego grzyba znalezionego podczas warsztatów, przyrodnicze „koło fortuny”,

Na koniec nie mogło zabraknąć także ogniska z kiełbaskami i ciepłej herbaty.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji „Grzybobrania” w OEE w Szymbarku, a w szczególności: Sebastianowi Nowakowskiemu z Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, Annie Peichert z Pracowni Edukacji Ekologicznej UM w Tczewie, Grażynie Sadowskiej z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, Krzysztofowi Zielińskiemu z Nadleśnictwa Kartuzy, Joannie Kuśnierz i Małgorzacie Bychowskiej z Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursów:

Konkurs na najbardziej oryginalne przebranie za grzyba występującego na terenie KPK:

I  Robert Jereczek, Szkoła Podstawowa w Podjazach

I  Bartosz Hinc, Szkoła Podstawowa w Niestępowie

II  Angelika Lidzbarska, Szkoła Podstawowa w Łapalicach

II  Igor Sumiński, Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

III  Nikola Zmuda, Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

III  Weronika Bertling, Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

Konkurs dla nauczycieli z rozpoznawania wybranych gatunków grzybów:

I  Izabela Lewicka Socha, Zespół Szkół w Goręczynie

Konkurs na największego grzyba:

I  Szkoła Podstawowa w Niestępowie

II Zespół Szkół w Mściszewicach

III  Szkoła Podstawowa w Podjazach

Konkurs na najładniejszego grzyba:

I  Szkoła Podstawowa w  Niestępowie

II Szkoła Podstawowa w Łapalicach  

III  Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

Konkurs na najciekawszego grzyba znalezionego podczas warsztatów:

I  Zespół Szkół w Mściszewicach

II  Zespół Szkół w Goręczynie

III  Szkoła Podstawowa w Niestępowie