Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

W maju b.r. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizował „Majówki entomologiczne dla przedszkolaków” z terenu Gminy Stężyca. Warsztaty te przeprowadzili dr Elżbieta Sontag i dr Sławomir Zieliński.

Każdorazowo zajęcia odbywały się na łące w pobliżu przedszkola. Głównym celem zajęć było zapoznanie dzieci z owadami występującymi w pobliżu ich placówki. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, kto to jest entomolog i jakimi przyrządami posługuje się podczas pracy (np. siatka entomologiczna i parasol entomologiczny). Usłyszały że owady mają 3 pary odnóży i tylko jedna parę czułków, które służą owadom głównie do wąchania. Wśród pytań wprowadzających w tematykę padało podstawowe: jakie owady znają dzieci? W odpowiedzi prowadzący usłyszeli: motyle, pszczoły, mrówki, komary i pająki. Kiedy padła odpowiedź pająki od razu reagowali i tłumaczyli, że pająki nie należą do owadów, lecz do pajęczaków (pajęczaki posiadają 4 pary odnóży). Dzieci poznały ważną rolę pszczół w przyrodzie oraz możliwe przyczyny ich obecnego zagrożenia. Po części teoretycznej z ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do chwytania owadów. Schwytane okazy skwapliwie obserwowały za pomocą lup, a następnie prezentowały je prowadzącym zajęcia w celu ich oznaczenia. Podczas zajęć nie ucierpiał żaden owad, gdyż dzieci uwrażliwione przez prowadzących obchodziły się z naszymi „małymi przyjaciółmi” nadzwyczaj delikatnie. Po zakończonych warsztatach wszystkie owady odzyskały wolność. Dodatkową atrakcją, którą przygotowała dr Elżbieta Sontag był straszyk, którego rozmiary były większe od rączki dziecka. Okazało się, że dzieci kierowane naturalną chęcią odkrywania nie miały oporów by wziąć go na rączki, trudniej było przekonać panie. Niesamowita jest otwartość młodych miłośników przyrody na samodzielne odkrywanie jej tajemnic. Przed nami, dorosłymi, stoi zatem bardzo odpowiedzialne zadanie: musimy zrobić wszystko by nie zmarnować ich zapału i poszerzać im horyzonty. Uśmiechy na twarzach dzieci są dla nas najwspanialszym podziękowaniem.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku.