Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Już po raz trzeci OEE w Szymbarku zorganizował zimowe warsztaty. W zajęciach wzięło udział 40 klas z terenu powiatu kartuskiego, łącznie 773 uczniów.

Warsztaty odbywały się w listopadzie i grudniu, w wybranych Szkołach. Opierały się głównie na chwytaniu i obrączkowaniu ptaków przy karmnikach usytuowanych przy poszczególnych szkołach. Wcześniej dzieci zostały zmobilizowane do regularnego dokarmiania, by efekty łapania w sieci ornitologiczne były jak najlepsze. Dzięki warsztatom uczestnicy dowiedzieli się jak prawidłowo dokarmiać ptaki, które gatunki można spotkać zimą w Polsce, oraz zapoznali się z zagadnieniami, związanymi ze znakowaniem ptaków – obrączkowaniem. Inne tematy, które realizowali nasi instruktorzy to „Przyroda zimą” i „Czy wiewiórki zasypiają na zimę?”.

Podczas zajęć, oprócz typowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, instruktorzy angażowali dzieci w gry i zabawy ułatwiające zapamiętywanie omawianych zagadnień.

Podziękowania i sugestie płynące od Dyrektorów Szkół, w których odbywały się warsztaty oraz Nauczycieli utwierdzają nas w przekonaniu, że warto będzie organizować tego typu przedsięwzięcia także w przyszłym roku.