Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

24.04.2014. odbyły się „IV Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze w Szymbarku”. Uczestniczyło w nich 500 osób (dzieci pod opieką nauczycieli z terenu powiatu kartuskiego) . Tegorocznym motywem przewodnim był bocian biały Ciconia ciconia.

Głównymi organizatorami Warsztatów byli: Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Kaszubski Park Krajobrazowy, do organizacji włączyło się także Nadleśnictwo Kartuzy. Przedsięwzięcie rozpoczęło się konkursem na najbardziej oryginalne przebranie za bociana. Podczas prac komisji konkursowej Pan Tomasz Mokwa (kierownik Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków, działającej w strukturach Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk) opowiedział ciekawostki związane z bocianem białym, nawiązując do wędrówek i obrączkowania tego gatunku.

Wyniki konkursu na najbardziej oryginalne przebranie za bociana przedstawiały się następująco:

Miejsce I Justyna Mielewczyk (Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu)

Miejsce II Julia Kulaszewicz (Szkoła Podstawowa w Podjazach)

Miejsce III Martyna Mądra (Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie)

Miejsce III Błażej Kulwikowski (Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej

Po rozstrzygnięciu konkursu dzieci wraz z opiekunami i instruktorami udały się w kierunku lasu na warsztaty terenowe, które skupiały się głównie na aspekcie wiosennym w przyrodzie.

Podczas warsztatów Kaszubski Park Krajobrazowy zorganizował konkurs o walorach przyrodniczych PK dla nauczycieli. Najlepsi okazali się nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Łapalicach. Po powrocie z terenu na uczestników czekała ciepła herbata i kiełbasa.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród za udział w konkursie na „Wykonanie rzeźby bociana z materiału biodegradowalnego”. Zwycięzcami konkursu zostali Marianna Łukaszczyk ze Szkoły Podstawowej w Podjazach i Josephine Farrow z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku. Następnie odbył się konkurs drużynowy. Każda szkoła musiała zmagać się z pytaniami dotyczącymi bocianów, by móc ułożyć na swojej tablicy sylwetkę bociana białego z puzzli.

Ostatnim punktem programu były konkursy indywidualne związane z bioróżnorodnością okolic Szymbarka.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji IV Wiosennych Warsztatów, a w szczególności koleżankom z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego — Grażynie Sadowskiej i Zielonej Szkoły — Lucynie Mollin.

 

Warsztaty zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.