Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

 • warsztaty ornitologiczne
  warsztaty ornitologiczne
 • na warsztatach
  na warsztatach
 • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
  Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
 • warsztaty ornitologiczne
  warsztaty ornitologiczne
SZYMBARK
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW

Ostatniego dnia października KPK i OEE wpisując sie w obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu zorganizowały spacer krajobrazowy pod hasłem "Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas" dla uczniów ze SP w Brodnicy Górnej. Trasa spaceru liczyła około 10 km i przebiegała z Chmielonka do Brodnicy Górnej. Głównym prowadzącym warsztaty był Artur Sikorski- nasz etatowy kartograf, znający Kaszuby jak mało kto. Młodzież otrzymała mapy i karty pracy a następnie została podzielona na grupy, w których rywalizowała między sobą. Trasa spaceru była bardzo urozmaicona i przebiagała w sposób, który pozwalał uczestnikom podziwiać piękno kaszubskiego krajorbazu. Na trasie czekały na uczestników zadania, które sprawdzały ich wiedzę ekologiczną, spostrzegawczość oraz umiejętność sprawnej orientacji w terenie. Wszystkim udało się dotrzeć do mety spaceru, gdzie odbył się konkurs ze zdobytej wiedzy, na zwycięzców którego czekały nagrody. W trakcie spaceru krajobrazowego uczestnicy mogli zdobyć wiedzę na temat otaczającego ich krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń. Staraliśmy sie również zwrócić uwagę młodzieży na istotność roli krajobrazu w życiu człowieka, jako że ilustruje on zależność pomiędzy jakością życia i dobrobytem człowieka a światem przyrody. Przeprowadzenie spaceru krajobrazowego zostało dofinansowane prze WFOŚiGW w Gdańsku.