przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Lato w Ośrodku Edukacji Ekologicznej

Wakacje w Szymbarku to dni wypełnione nie tylko warsztatami w malowniczej przyrodzie regionu, ale także zabawą i grami integracyjnymi...to czas wędrówek do magicznych i ciekawych miejsc okolicy, ale również pobyt z dala od zgiełku miast i tłumów.

Program letnich turnusów w OEE jest dostosowany do wieku uczestników, ale również do wakacyjnego klimatu. Stąd też na warsztatach nie brakowało zabaw, gier, części artystycznej, rozwoju pasji przyrodniczych i nie tylko… Był też czas eksperymentów i samodzielnych odkryć! A wieczorami -czas na integrację, wspólne podsumowania dnia, czy też przyśpiewki regionalne przy ognisku!

Okazuje się, że niekiedy skomplikowane zagadnienia przyrodnicze można poznawać w sposób przyjemny i odkrywczy. A czas spędzony na łonie natury jest najlepszą formą odpoczynku ! Przy okazji przypominamy o wypoczynku w zgodzie z naturą i bez szkody dla niej- pozostawiajmy środowisko przynajmniej w takim stanie, w jakim je zastaliśmy!  Z pobytów kolonijnych pn. „W wakacje przyrodę poznaję” skorzystało dotychczas 5 grup, warsztaty i pobyt zostały dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 


Copyright © OEE w Szymbarku, Szkolna 1a, 83-315 Szymbark