Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

W dniach 07-10 lipca 2014r., na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, odbyły się warsztaty poświęcone w głównej mierze ocenie stopnia przekształcenia rzek i jezior oraz ocenie stanu ekologicznego wód zgodnie z wytycznymi Ramowej Dyrektywy Wodnej. Było to drugie tego typu spotkanie zorganizowane dla pracowników Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
w którym udział wzięli także Agnieszka Kostrzyńska oraz Michał Barcz - przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Warsztaty obejmowały zajęcie teoretyczne jak i terenowe. Prowadzili je naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, dr inż. Szymon Jusik,
dr inż. Jerzy Kupiec i mgr inż. Daniel Gebler oraz dr K. Pietruczuk z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.  Przedstawiono dwie metody - RHS i LHS, przybliżono ich znaczenie i zastosowanie.  Pierwsza z wymienionych dotyczy hydromorfologicznej oceny rzek, dostarcza informacji na temat stopnia przekształcenia cieków oraz  wiedzy o siedlisku, którą można wykorzystać do rożnych badań biologicznych. Dodatkowo mieliśmy przyjemność gościć twórcę tej metody – Paul’a Raven oraz Peter’a Scarlet (specjaliści z Wielkiej Brytanii), który przy pomocy RHS przebadali ogromną liczbę rzek. Panowie dzielili się  swoją wiedzą i doświadczeniem.  Druga z w/w metod odnosi się do jezior. Kluczowym elementem było także zapoznanie uczestników z metodyką oceny stanu ekologicznego wód na podstawie występowania organizmów żywych, spośród których najwięcej uwagi poświęcono makrofitom i bezkręgowcom. Dodatkowo uczono rozpoznawania poszczególnych gatunków mszaków wodnych, turzyc a także przedstawiono programy rolno-środowiskowo-klimatyczne jako narzędzie kształtowania środowiska i ochrony krajobrazu. W terenie badania metodą RHS wykonano na rzece Raduni w miejscowości Ostrzyce, gdzie także dokonano oceny stanu ekologicznego wody przy pomocy Makrofitowej Metody Oceny Rzek MMOR. Metodę LHS przećwiczono na Jeziorze  Ostrzyckim. Tu badano także makrofity metodą ESMI. Nad jeziorem Kniewo natomiast zademonstrowano metodykę poboru prób do badań bezkręgowców bentosowych i fitobentosu okrzemkowego.

Ważnym czynnikiem, umilającym zajęcia terenowe i pozwalającym cieszyć oko pięknem kaszubskich krajobrazów, była pogoda, która wytrwale dopisywała nam do ostatniego dnia.

Zajęcia teoretyczne odbyły się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, gdzie zakwaterowano uczestników.

Warsztaty zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 

tekst: Elwira Ahmad i Marcin Miller