Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Samorząd Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Kaszubski Park Krajobrazowy zaangażowały się w część przyrodniczą organizowanego przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach wraz ze Stowarzyszeniem UKŻ Lamelka spotkania naukowego Matematyka pod Żaglami adresowanego do  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego. Naukowy piknik odbył się w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze nad jeziorem Brodno Wielkie. W wydarzeniu uczestniczyło około 150 miłośników matematyki, żeglarstwa oraz, jak się później okazało, walorów przyrodniczych Kaszub. Na stoiskach zorganizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Kaszubski Park Krajobrazowy młodzież mogła wzbogacić swoją wiedzę o jeziorach Pojezierza Kaszubskiego oraz uzyskać informację nt. projektów dotyczących jezior realizowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku.
Uczniowie m.in., badali właściwości chemiczne wody pobranej z jeziora - określali pH, badali wodę pod kątem obecności azotanów i fosforanów, dowiedzieli się czym zajmuje się limnologia oraz pod okiem specjalisty badali temperaturę wody, nauczyli się rozpoznawać Raka szlachetnego - prawowitego mieszkańca pomorskich wód oraz Raka pręgowatego- gatunek
inwazyjny. Poza tym młodzież podczas zajęć z entomologiem miała okazję dowiedzieć się jakie makrobezkręgowce występują w jeziorach oraz jakie owady najczęściej spotykamy nad wodą, z kolei na zajęciach z kartografem uczestnicy zgłębiali tajniki korzystania z mapy i kompasu. Jako że pogoda sprzyjała zdobywaniu wiedzy na świeżym powietrzu warsztaty zakończyły się
pełnym sukcesem. Uczestnicy ruszali w drogę do szkoły zaopatrzeni w moc wrażeń płynących z kontaktu z przyrodą. Przeprowadzenie warsztatów z edukacji ekologicznej przez OEE oraz KPK było możliwe dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku.