Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Głównym założeniem spotkania było uwrażliwienie na ochronę bioróżnorodności, poprzez właściwe zachowanie i umiejętność zbierania grzybów, a także poznania roli wszechobecnych grzybów dla lasów, klimatu, człowieka- a może w ogóle życia na ziemi ? Okazało się, że również młodym grzybiarzom zależało na uzupełnieniu koszyków w niezbędną wiedzę z zakresu rozpoznawania różnych gatunków! Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa, na której m.in. można było porównać grzyby jadalne z ich trującymi sobowtórami, jak np. jadalną czubajkę kanię z muchomorem sromotnikowym.

Coroczne spotkanie edukacyjne zgromadziło łącznie około 300 uczestników z terenu powiatu kartuskiego.  Część z nich odpowiadając na zaproszenie do konkursu - pojawiła się w specjalnie przygotowanych na tę okazję grzybowych strojach. Trzeba przyznać, że komisja konkursowa miała trudne zadanie, wyłaniając najciekawsze przebrania. Przed wyjściem na grzyby stworzyliśmy dekalog grzybiarza. Tutaj chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze zasady: zbieramy tylko grzyby jadalne i niechronione- najlepiej do koszyków; nie niszczymy grzybów niejadalnych - w środowisku nadal pełnią ważną rolę; najlepiej grzyby wykręcać z podłoża, nie rozgrzebując ściółki ( aby nie zniszczyć grzybni)- a powstały dołek przykryć.

Kulminacyjnym i najbardziej oczekiwanym punktem spotkania było wyjście na zajęcia terenowe w poszukiwaniu grzybów jadalnych z przystankami przy grzybach niejadalnych- w celu poznania mykologicznych ciekawostek. Po powrocie na uczestników czekało ognisko i konkursy, które były podsumowaniem spotkania. Było też  rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego wcześniej na najciekawszą pracę komiksową pn. ”Na grzyby wychodzę – przyrodzie nie szkodzę!” oraz na najciekawszy grzyb jadalny. Trzeba przyznać, że grzybobranie było naprawdę owocne- nie tylko w zbiory, ale przede wszystkim w wiedzę na temat bioróżnorodności grzybów, którą mieliśmy okazję podziwiać w okolicznych lasach. Dziękujemy za pomoc w organizacji grzybowej edukacji pracownikom:  PK Mierzeja Wiślana, PK Dolina Słupi, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Festyn edukacyjny został zorganizowany przy współpracy z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym i dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.