Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

W drugiej połowie września Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizował dla szkół z terenu powiatu kartuskiego „Grzybobranie”. Na zaproszenie odpowiedziało 10 szkół z terenu powiatu kartuskiego (ok. 500 uczestników). Z uwagi na duże zainteresowanie imprezą, podzielono ją na dwa dni. Warsztaty dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przedsięwzięcie rozpoczęła pogadanka na temat grzybów wygłoszona przez Pana Sebastiana Nowakowskiego (PKMW). Prelegent podkreślił rolę grzybów w przyrodzie i ich ogromną różnorodność form. Następnie wyjaśnił jak zbierać prawidłowo grzyby i dodał, że najlepiej zbierać je do wiklinowego kosza, gdyż podczas gromadzenia ich w plastikowych torbach zaparzają się, na skutek czego mogą stać się niejadalne.

Po pogadance nastąpił główny punkt programu — zajęcia terenowe, dzieci zostały podzielone na grupy i zaopatrzone w przyniesione przez siebie koszyki wyruszyły z instruktorami do lasu. W trakcie części terenowej dzieci miały okazję poznać budowę owocnika grzyba, zobaczyć strzępki grzybni w podłożu, poznać rolę mikoryzy w życiu grzybów i drzew oraz biotopy, w jakich spotykamy pospolite gatunki. Uczyły się również odróżniania grzybów jadalnych od trujących, dowiedziały się, jakie mogą być skutki zatrucia grzybami, poznały pospolite gatunki. Podkreślano też fakt, że podczas zbioru nie powinno się ucinać trzonu grzyba i pozostawiać w ziemi, prawidłowo powinno się wykręcić go z podłoża, a powstały otwór delikatnie zasypać ściółką. Uświadomiono im fakt, że nie wszystkie muchomory są trujące, a wiele grzybów zwykle uznawanych za niejadalne to smaczne, przydatne kulinarnie gatunki. Dowiedziały się także, co to jest hymenofor blaszkowy i rurkowy oraz jak dochodzi do propagacji grzybów.

Po powrocie z terenu na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Między innymi zorganizowano konkursy: na największego, najładniejszego, najciekawszy gatunek i najbardziej oryginalny kształt grzyba znalezionego podczas terenowych warsztatów.

Wręczono również nagrody za konkurs fotograficzny „Grzyby w obiektywie” i plastyczny „Najpiękniejszy grzyb”.

Na koniec nie mogło zabraknąć także ogniska z kiełbaskami i ciepłej herbaty.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji grzybobrania 2015’ w OEE w Szymbarku, a w szczególności: Sebastianowi Nowakowskiemu z Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, Grażynie Sadowskiej z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, Anecie Libera z Zielonej Szkoły w Schodnie i Wojciechowi Kiełpikowskiemu ze  straży leśnej w Nadleśnictwie Kartuzy. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.