Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 2012 uczniowie z terenu powiatu kościerskiego przywitali w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”.

Jak co roku, na uczestników (przedstawicieli 22-stu szkół z terenu powiatu kościerskiego, o łącznej liczbie 600 uczestników) czekało mnóstwo atrakcji.

Podczas spotkania odbyły się zajęcia terenowe pt. „Jak przyroda budzi się do życia?; „Szukamy pierwszych symptomów Wiosny”, „Chemiczne badanie wody z pobliskich zbiorników i cieków wodnych”, które przeprowadzili leśnicy (pracownicy nadleśnictw Kościerzyna i Lipusz), ornitolodzy, hydrobiolog, geograf, przedstawiciele LOP i OEE w Szymbarku.

Dodatkowymi atrakcjami były: praca z papierem czerpanym, lepienie w glinie, składanie kwiatów z bibuły, malowanie na szkle, uczestnictwo w zajęciach „Od ziarenka do bochenka”.

Pierwszy dzień wiosny w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” zorganizowany został przez Ligę Ochrony Przyrody, przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Kościerzynie, Urzędem Miasta Kościerzyna, Nadleśnictwem Kościerzyna, Nadleśnictwem Lipusz, Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Szymbarku i Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym.