Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Temat przewodni tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w Goręczynie brzmiał następująco: "Poznajemy przyrodę okolic Zespołu Kształcenia i Wychowania w Goręczynie". Z tej okazji w Szkole zorganizowano warsztaty przyrodnicze na dla najmłodszych uczniów (klasy 0-4 SP). Dzieci pod opieką instruktorów (ornitolog, geograf) poznawały przyrodę, z którą na co dzień obcują idąc do szkoły, czy już w niej będąc. Skupiono się głównie na pospolitych gatunkach, które bardzo często sprawiają największe trudności. Najistotniejszym celem warsztatów było uświadomienie uczestnikom ogromnego zróżnicowania gatunkowego- BIORÓŻNORODNOŚCI, która występuje w zasięgu ich wzroku. Zaskoczeniem dla uczestników była różnorodność siedlisk przyrodniczych, znajdujących się nieopodal Szkoły. Największe emocje wzbudzały ptaki, które podczas okresu godowego są obiektem wdzięcznym do obserwacji (mniej płochliwe). Doskonałym miejscem obserwacji ptactwa wodno-błotnego jest rzeka Radunia (przebiegająca nieopodal szkoły). Zaobserwowano na niej nawet nurogęsia (Mergus merganser), co sprawiło ogromną radość nie tylko prowadzącemu, ale również dzieciom.

Niezmiernie ważnym etapem dla młodych obserwatorów przyrody jest poznawanie „naturalnych skarbów” najbliższej okolicy, gdyż dzięki temu nigdy nie spotkają się z określeniem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Warsztaty dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony ŒŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.