Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

9 października OEE w Szymbarku zorganizował "Przyrodniczy bieg na orientację". Udział w imprezie wzięła młodzież gimnazjalna z ZKiW w Gołubiu. Ideą biegu przyrodniczego było umożliwienie młodzieży, jeszcze lepszego poznania specyfiki KPK i jego walorów oraz pokazanie młodym ludziom, że teren parku krajobrazowego jest świetnym miejscem, aby w pięknych okolicznościach przyrody uprawiać aktywny wypoczynek. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Przed wyruszeniem na trasę garść ciekawych informacji przekazała młodzieży dr Małgorzata Łukaszewicz-Gniotyńska, mówiąc m.in. o specyfice i walorach przyrodniczych KPK, krajobrazie młodoglacjalnym Pojezierza Kaszubskiego, utworach polodowcowych występujących na terenie parku oraz bioróżnorodności okolic Szymbarka. Następnie gimnazjaliści zostali podzieleni na trzyosobowe zepoły i wyekwipowani w kompasy, mapy oraz karty startowe. Młodzież została poinstruowana w jaki sposób korzystać z kompasu i jak orientować mapę. Głównym zadaniem uczestników było odnalezienie i rozwiązanie wszystkich zadań przyrodniczych zlokalizowanych na trasie, oznaczonych na mapie odpowiednimi symbolami. Tak wyposażeni, zarówno w wiedzę jak i niezbędne pomoce, uczestnicy wyruszyli na trasę przyrodniczego biegu. Na trasie widać było ducha rywalizacji i duży zapał uczestników, którzy rozwiązując zadania starali się o osiągnięcie jak najlepszego wyniku.  Na mecie na uczestników czekał pokrzepiający poczęstunek. Po sprawdzeniu zadań nastąpiło ogłoszenie wyników. Jakkolwiek wszyscy uczestnicy poradzili sobie rewelacyjnie wykazując się bardzo dużą wiedzą i jeszcze wiekszym zaangażowaniem, bieg przyrodniczy wygrały: Nina Bober, Aleksandra Gruchała i Klara Klasa. Zwieńczeniem biegu przyrodniczego było wręczenie uczestnikom nagród.  
Mamy nadzieję, że udział w biegu przyrodniczym, oprócz zdobytej wiedzy, zaowocuje wzrostem świadomości ekologicznej młodzieży i pozostawi w pamięci uczestników miłe wspomnienia z dobrej zabawy.