Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

„My na Pomorzu” to akcja społeczna Wojewody Pomorskiego skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Za cel ma promowanie zdrowego i bezpiecznego życia, pozytywnych postaw, które są doskonałą receptą na kłopoty. Akcja ma pomóc uczestnikom nauczyć się wspólnej pracy, podejmowania wyzwań i odpowiedzialności za swoje decyzje. Chęć udziału w konkursie wyraziło 70 zespołów z kilkudziesięciu szkół województwa pomorskiego. Jedną z nagród dodatkowych przyznanych przez Komisję Konkursową, a ufundowanych przez współorganizatora konkursu - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, był pobyt w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Zdobywcą nagrody okazali się uczniowie z klasy 1d ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku.
Każdy z pięciu dni, podczas których pierwszoklasiści gościli w OEE, obfitował w prawdziwą moc przyrodniczych atrakcji. Uczniowie z Gdańska m.in. zdobyli Wieżycę- najwyższy szczyt na Niżu Środkowoeuropejskim w tej szerokości geograficznej, uczyli się posługiwania kompasem podczas podchodów przyrodniczych, rozpoznawali ptaki pod okiem ornitologa, na zajęciach z entomologiem z kolei dowiedzieli się czemu warto budować i stawiać w ogrodach domki dla owadów, natomiast podczas warsztatów z hydrobiologiem poławiali i oznaczali wodne bezkręgowce.
Kiedy w piątek żegnaliśmy się z laureatami konkursu "My na Pomorzu", po ich zadowolonych minach widać było, że nagroda ufundowana przez WFOŚiGW, jaką był pobyt w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, sprawiła im dużo radości i była źródłem mnóstwa pozytywnych emocji. Pierwszoklasiści obiecali, że podczas zbliżających się wakacji będą obserwować przyrodę wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas warsztatów z edukacji ekologicznej.