Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

W przedsięwzięciu wzięły udział delegacje 20 Szkół z terenu powiatu kościerskiego. Głównym celem tegorocznego Sejmiku było uświadomienie uczestnikom ogromnej roli pszczół w środowisku naturalnym i życiu człowieka. Podczas spotkania odbyła się prelekcja pszczelarza p. Wiktora Szredera, który opowiedział na czym polega praca w pasiece i podał kilka ciekawostek związanych z tymi niesamowitymi zwierzętami: pszczoły są doskonałymi biowskaźnikami zanieczyszczenia atmosfery; dla wyprodukowania 1 kg miodu pszczoła musi pokonać trasę równą jednemu okrążeniu kuli ziemskiej, czyli ok. 40 000 km; miód składa się z: 80% naturalnych cukrów, 18% wody i 2% składników mineralnych, witamin, protein i pyłku; nie należy podawać miodu dzieciom poniżej 1 roku życia. Podczas Sejmiku młodzież urządziła stoiska związane z tematyką biologii pszczół, które później oceniała komisja konkursowa. Wcześniej uczniowie przygotowali prezentacje obrazujące wszystkie aspekty związane z biologią pszczół i pszczelarstwem. Najciekawsze pokazano zaproszonym gościom. Najwyżej ocenioną prezentacją okazała się praca uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie. Głównymi organizatorami byli Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody w Kościerzynie i Kościerski Dom Kultury. Do organizacji przedsięwzięcia włączył się także Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.