Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

13.06.2012 r. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizował warsztaty malakologiczne dla pracowników Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Warsztaty przeprowadziła dr Małgorzata Łukaszewicz-Gniotyńska.

Zajęcia zostały podzielone na dwie części: teoretyczną i terenową. Podczas pierwszej części uczestnicy mieli okazję zapoznać się z morfologią i anatomią mięczaków oraz przeglądem systematycznym grupy. W części teoretycznej wykorzystana została prezentacja nieodpłatnie użyczona przez uznanego malakologa Stanisława Myzyka obfitująca w niesamowite ciekawostki na temat życia mięczaków.

Część terenowa zajęć została podzielona tematycznie na dwie części:

1) Terenowe warsztaty: „Ślimaki wodne i małże Jeziora Ostrzyckiego”.

2) Terenowe warsztaty: „Ślimaki lądowe charakterystyczne dla różnych ekosystemów”.

Podczas zajęć terenowych uczestnicy mieli okazję naocznie przekonać się o bogactwie gatunkowym malakofauny występującej w jeziorze Ostrzyckim. Pod czujnym okiem dr Małgorzaty Łukaszewicz-Gniotyńskiej uczestnicy oznaczali uprzednio wyłowione przez siebie okazy, w czym niezwykle przydatne okazały się wskazówki przedstawione wcześniej w prezentacji.

W drugiej części warsztatów praktycznych, uczestnicy mieli okazję przemierzać okolice OEE w Szymbarku w poszukiwaniu lądowych gatunków ślimaków. Również tym razem „połowy” okazały się udane i udało się oznaczyć najczęściej występujące gatunki.

Zajęcia w zgodnej opinii uczestników okazały się niezwykle interesujące dostarczając na temat życia mięczaków często zaskakujących informacji. Tym bardziej chcielibyśmy podziękować i podkreślić rolę w udanej realizacji warsztatów dr Małgorzaty Łukaszewicz-Gniotyńskiej oraz Stanisława Myzyka.

Warsztaty zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.