Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Jak co roku, naszą placówkę odwiedziły osoby niepełnosprawne, dzieci z domów dziecka i podopieczni MOPS. Przygotowano dla nich bogatą ofertę warsztatów przyrodniczych.

Zajęcia dostosowano do wieku i możliwości intelektualnych uczestników warsztatów. Dla osób niepełnosprawnych zorganizowano warsztaty opierające się głównie na zajęciach manualnych.

Pozostałe grupy zdobywały wiedzę przyrodniczą i umiejętności zachowania się w terenie podczas „Ekobiegów”, które odbywały się na kilkukilometrowych odcinkach. Innym rodzajem zajęć, bardzo aktywizującym uczestników, były warsztaty pn. „Graj w zielone”. Warsztaty te opierały się na szeregu gier przyrodniczych, kształtujących umiejętność obserwacji i szacunek dla otaczającej przyrody. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia pt. „Gleba dobrem niezastąpionym”. Podczas tych warsztatów uczestnicy odwiedzali pobliską żwirownię, gdzie za pomocą sit przesiewali poszczególne frakcje granulometryczne gleby. Na zakończenie warsztatów lepili w glinie. Dodatkowymi atrakcjami, które umilały czas między warsztatami, były: wykonywanie kwiatów z krepy, gry i zabawy sportowe, zabawa chustą animacyjną (podczas której dzieci podzielone na grupy zwierząt musiały wymieniać gatunki z grupy, do której je przydzielono) dyskoteki, przejażdżki wozami drabiniastymi i możliwość korzystania z pobliskich kąpielisk.

Dla kolonistów przebywających na terenie Gminy Stężyca, którzy nie korzystali z noclegów w budynku OEE, zorganizowano „Wakacyjne spotkania z ekologią”.

Przedsięwzięcie dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku.