Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Już po raz kolejny Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował dla swoich pracowników warsztaty siedliskowe. Tegoroczna edycja poświęcona została rozpoznawaniu chronionych siedlisk przyrodniczych leśnych: 9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum), 9130-1 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum) i 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) oraz ich najczęstszych lokalnie postaci zastępczych. Głównym organizatorem była Pani Monika Rekowska (OEE w Szymbarku), a prowadzącym Pan Sebastian Nowakowski (PKMW). 

Program warsztatów został podzielony na dwa dni: pierwszy składał się z części kameralnej (wykład pt. Buczyny niżowe i kwaśne dąbrowy w programie Natura 2000. Systematyka i problemy diagnostyczne w terenie + dyskusja) i części terenowej (wizytacja pokazowych powierzchni leśnych).

Dzień drugi poświęcony został pracy terenowej (wspólne diagnozowanie wybranych powierzchni leśnych w okolicach Szymbarka i Wieżycy).

Pięknie dziękujemy Panu Sebastianowi Nowakowskiemu za zaangażowanie i cierpliwość dla uczestników. Po takich warsztatach bez problemu będziemy potrafili rozróżnić kwaśną buczynę niżową od żyznej i poprawnie wypełnić „Karty obserwacji siedliska”.

Dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku.

Fot. Monika Rekowska