Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

W dniach 17-19. XI. 2015. w OEE w Szymbarku odbyło się szkolenie dla pracowników Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Warsztaty obejmowały wybrane zagadnienia inwazyjności obcych gatunków oraz tworzenie scenariuszy warsztatów z edukacji ekologicznej zgodnych z podstawą programową i stoisk promocyjnych PZPK.

Pierwsza część warsztatów dotyczyła gatunków inwazyjnych, w szczególności roślin. Sebastian Nowakowski (PKMW) zapoznał słuchaczy z pochodzeniem, zasięgami i rozpoznawaniem gatunków inwazyjnych, następnie Justyna Rymon Lipińska (ZPK) przybliżyła aspekty związane z wywoływanymi przez nie zagrożeniami dla lokalnej różnorodności biologicznej. Prelegenci poruszyli również w praktycznym ujęciu temat związany z eliminacją gatunków inwazyjnych ze środowiska i praktycznym wykorzystaniem pozyskanej biomasy (np. właściwościami leczniczymi). W kolejnej części szkolenia Grażyna Jaszewska (ZPK) i Justyna Rymon Lipińska zaprezentowały wydawnictwo edukacyjne "Obce gatunki inwazyjne? — Nie, dziękuję" będące kompendium wiedzy z zadaniami dla ucznia i nauczyciela. Ten panel szkolenia był szczególnie istotny, jako że jedną ze strategii walki z gatunkami inwazyjnymi jest zapobieganie inwazji, które powinno być realizowane właśnie poprzez edukację i kształtowanie właściwych postaw.

Prelegentką w kolejnym module szkolenia była pani Elżbieta Mazurek — konsultant Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz rzeczoznawca MEN. Moduł ten dotyczył tworzenia scenariuszy zajęć i projektów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową. W tej części zostało również omówione, jakie elementy powinny zawierać karty pracy. Uczestnicy szkolenia w grupach tworzyli scenariusze zajęć i wypracowywali nowe pomysły edukacyjne, przydatne w naszej pracy. Kolejną poruszaną kwestią była realizacja podstawy programowej przedmiotu przyroda w terenie. Po wnikliwym przeanalizowaniu zagadnień okazało się, iż wiele haseł z programu nauczania przyrody można realizować poza salą lekcyjną, podczas lekcji terenowych, które są skuteczną i bardzo atrakcyjną dla uczniów formą zajęć edukacyjnych.

 Kolejny moduł szkolenia prowadził pan Piotr Idziak — socjolog i antropolog kultury, autor narracji wystaw muzealnych i szlaków dziedzictwa, trener technik interpretacji dziedzictwa i moderator zespołowego procesu twórczego. Ta część szkolenia dotyczyła skutecznego demonstrowania stoisk promocyjnych. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. w jaki sposób skutecznie przekazywać treści różnym odbiorcom. Kluczowym zadaniem grup było tu swoiste "zaprojektowanie" stoiska. W tym celu każda z grup musiała najpierw odpowiedzieć na kilka pytań: co chcemy osiągnąć poprzez stoiska promocyjne? co najważniejszego chcemy przekazać naszym odbiorcom? kim są nasi odbiorcy? w jaki sposób do nich dotrzeć? Po sformułowaniu odpowiedzi grupy przystąpiły do pracy twórczej, polegającej na stworzeniu makiety stoiska. Na koniec każda grupa miała okazję zaprezentować efekty swojej pracy pozostałym. Po wszystkich prezentacjach przyszedł czas na dyskusję nad wszystkimi pomysłami.

Były to już kolejne warsztaty dla pracowników PZPK dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku.