przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Woda pod lupą - warsztaty w Klukowej Hucie

Ośrodek Edukacji Ekologicznej zorganizował dla ZKiW w Klukowej Hucie warsztaty chemicznego i biologicznego oznaczania jakości wody. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum badali wodę z oczka wodnego położonego nieopodal szkoły. Podczas części terenowej mieli okazję poznać i oznaczać organizmy będące bioindykatorami czystości wód oraz dowiedzieć się ile klas jakości wody wyróżniamy. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, iż dawny system oceny czystości wody opierał się przede wszystkim na przekonaniu, że czysta woda to ta nadająca się do mycia, picia, produkcji i rekreacji natomiast obecne podejście jest zupełnie inne i wypływa z przekonania, iż woda jest zasobem cennym nie tylko dla ludzi, ale jest również ważnym elementem ekosystemów.

Po części terenowej "Eko-badacze" uzyskali garść wiadomości teoretycznych o kaszubskich jeziorach, m.in. zdobyli informację na temat jeziorności KPK oraz genezy jezior. Podczas chemicznego badania jakości wody uczniowie badali jej podstawowe parametry tj. odczyn wody, zawartość azotanów oraz fosforanów. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób zmienia się klasa jakości wody w zależności od pH oraz, że zwiększanie zawartości azotanów i fosforanów w wodach  może być spowodowane spływem z upraw rolniczych użyźnianych nawozami. Uczniowie z ZKiW w Klukowej Hucie mieli okazję dowiedzieć się, że to eutrofizacja jezior jest najczęstszym i najbardziej brzemiennym w skutki antropogenicznym zakłóceniem funkcjonowania ekosystemów wodnych.

Warsztaty zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Copyright © OEE w Szymbarku, Szkolna 1a, 83-315 Szymbark