Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

17.04.2012 r. w Gimnazjum w Somoninie odbył się Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pt. „Oblicza globalizacji”. Uczestniczyło w nim 9 trzyosobowych zespołów z pomorskich gimnazjów.

 Do włączenia się w organizację Konkursu zaproszono pracowników Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku i Nadleśnictwa Kartuzy. Współpraca polegała na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych z uczniami oraz uczestnictwie w komisji konkursowej. Konkurs składał się z 2 części – ustnej i pisemnej. Pytania zadawane podczas części ustnej dotyczyły tematyki przeprowadzonych warsztatów. Rywalizacja pomiędzy szkołami była ogromna. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

Miejsce I – Gimnazjum Publiczne w Kiełpinie

Miejsce II – Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4 w Gdańsku

Miejsce III – Zespół Szkół w Staniszewie.

Nagrody zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.