przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Wyniki konkursu fotograficznego „Krajobrazy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie”

Z okazji Roku Krajobrazów Pomorza Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku ogłosił konkurs fotograficzny, zatytułowany: „Krajobrazy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie” .

Konkurs skierowano do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu kartuskiego. Celem Konkursu było uwrażliwienie uczestników na piękno otaczającej przyrody oraz zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Miejsce I – Weronika Szmyt Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy

Miejsce II – Monika Richert Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy

Miejsce II – Teresa Gliwa Szkoła Podstawowa w Egiertowie

Miejsce III – Kacper Patoka Szkoła Podstawowa w Egiertowie

Wyróżnienie – Kornelia Patoka Szkoła Podstawowa w Egiertowie

Wyróżnienie – Jędrzej Węsierski Szkoła Podstawowa w Mściszewicach

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 27.09.2012 podczas II Grzybobrania w OEE w Szymbarku.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Konkurs został dofinansowany przez WFOŚ i GW w Gdańsku.


Copyright © OEE w Szymbarku, Szkolna 1a, 83-315 Szymbark