Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

W ubiegłym tygodniu, w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gołubiu odbył się jubileuszowy X Gminny Konkurs Ekologiczny. Przedsięwzięcie jest doskonałym przygotowaniem młodszych dzieci z klas IV-VI do późniejszego udziału w konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Jak co roku do organizacji zaproszono Kaszubski Park Krajobrazowy i OEE w Szymbarku.

Konkurs składał się z trzech etapów:

  1. Pisemny w formie testu i zadań z „luką”. Zagadnienia zawarte w części pisemnej kształciły umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w otaczającej przyrodzie i ich wartościowanie, rozwijały świadomość ekologiczną oraz weryfikowały wiedzę na tematy związane z ochroną środowiska we własnym regionie.
  2. Ustny, w którym dzieci odpowiadały na pytania dotyczące oszczędzania energii i wody oraz segregowania odpadów. Wykazały się w czasie tego etapu dużą wiedzą i spostrzegawczością.
  3. Rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie KPK na podstawie zdjęć (pospolite i rzadkie gatunki).

Najtrudniejszym etapem okazał się trzeci. Ku zaskoczeniu organizatorów i nauczycieli dzieci miały problemy z rozpoznawaniem pospolitych gatunków.

Konkurs został zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Stężyca. Głównym organizatorem i pomysłodawcą konkursu była Pani Dorota Jereczek - nauczyciel z ZKiW w Gołubiu. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół z terenu gminy, z klas IV-VI.

Wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

I miejsce – Kamila Siwek ZKiW w Gołubiu

II miejsce – Weronika Hinc ZKiW w Klukowej Hucie

III – Laura Fierka  miejsce ZKiW w Szymbarku

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Nagrody zostały dofinansowane przez Gminę Stężyca i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.