Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Polecamy konkurs fotograficzny "Pomorskie w kadrze"
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...
Już po raz drugi Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizował „Zimowe warsztaty”. Zajęcia odbywały się w grudniu 2011 i styczniu 2012. W przedsięwzięciu wzięło udział 706 uczestników (32 grupy) ze szkół z terenu gminy Stężyca i okolic. Uczniowie biorący udział w warsztatach wywodzili się z różnych poziomów nauczania: klas „0” (3 grupy), klas 1-6 SP (24 grupy) oraz gimnazjum (5 grup).
Formy prowadzenia zajęć były zróżnicowane i dostosowane do wieku uczestników. Najmłodsi poznawali „Zimowe kłopoty roślin i zwierząt” oraz sposoby w jakich człowiek może pomóc im przetrwać ten trudny okres. Starsze grupy po przeprowadzeniu pogadanki
na temat specyfiki zimy jako pory roku uczestniczyły w konkursie, dzięki któremu dzieci
i młodzież poszerzyły i usystematyzowały swoją wiedzę. Dla grup, którym udało się dotrzeć do OEE zaproponowaliśmy temat: „Ptaki zimujące na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego”. W ramach tych zajęć uczestnicy nauczyli się, jak prawidłowo dokarmiać ptaki. Dodatkowo przy OEE rozstawiono sieci ornitologiczne, dzięki którym dzieci miały okazję z bliska uczyć się rozpoznawania gatunków ptaków zimujących na naszym terenie i uczestniczyć w obrączkowaniu schwytanych przedstawicieli awifauny. Warsztaty przeprowadzili: dr inż. Sławomir Zieliński, mgr Mateusz Drężek i mgr Monika Rekowska. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.