Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

 • warsztaty ornitologiczne
  warsztaty ornitologiczne
 • na warsztatach
  na warsztatach
 • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
  Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
 • warsztaty ornitologiczne
  warsztaty ornitologiczne

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

SZYMBARK
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW

Oferta

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
w SZYMBARKU

Zaprasza

zorganizowane grupy dzieci, młodzieży i dorosłych (klasę szkolną wraz z opiekunami, harcerzy, domy dziecka, obozy naukowe i studenckie oraz inne formy) do uczestnictwa w 3 i 5 dniowych turnusach szkolenia ekologicznego.


Zapewnia

- bezpłatne warsztaty ekologiczne, prowadzone przez przyrodników (botanik, ornitolog, limnolog, hydrobiolog, biolog-ekolog, leśnik, entomolog oraz inne dziedziny).

- bezpłatne noclegi dla grupy biorącej udział w szkoleniu, uczestnicy przywożą własne śpiwory.

- całodobowe odpłatne wyżywienie, koszt pełnego wyżywienia dziennego to 25,00 zł od osoby. (Wyżywienie opiekunów nie jest wliczone w koszt wyżywienia uczniów).


Proponuje

różnorodny, bogaty program edukacyjny, zajęcia warsztatowe, wędrówki przyrodniczo-edukacyjne, ścieżki przyrodnicze.

Naturalne bogactwo siedlisk i przepiękny krajobraz w pobliżu Ośrodka umożliwia prowadzenie warsztatów z edukacji ekologicznej o zróżnicowanej tematyce (z przewagą zajęć terenowych):

 

Tematyka zajęć

1

Kaszubski Park Krajobrazowy - walory przyrodnicze, flora i fauna, park krajobrazowy jako forma ochrony przyrody

2

Lekcja przyrody w rezerwacie „Szczyt Wieżycy” - warsztaty połączone z wejściem na wieżę widokową (odpłatne)

3

Tajemnice porostów - z jakich komponentów składają się porosty, czym jest symbioza, porosty jako bioindykatory, skala porostowa

4

Ptaki KPK - rozpoznawanie gatunków, po co obrączkujemy ptaki, jak ptaki spędzają zimę, ptasie wędrówki

5

Przedwiośnie na Kaszubach - warsztaty o budzącej się do życia przyrodzie

6

Przedzimie na Kaszubach - w jaki sposób zwierzęta i rośliny przygotowują się do najtrudniejszej pory roku

7

Zimowe kłopoty roślin i zwierząt -  jakie strategie na przetrwanie zimy obierają rośliny i zwierzęta, co może zrobić człowiek, aby pomóc zwierzętom przetrwać zimę

8

Różnorodność świata owadów - terenowe obserwacje i łapanie owadów, ciekawostki z ich życia

9

Warsztaty o recyklingu - czym jest recykling, jak segregować odpady, produkcja papieru czerpanego

10

Lasy Pojezierza kaszubskiego i okolic Szymbarka - piętrowa budowa lasów, zwierzęta i rośliny jakie możemy w nich spotkać

11

Co się kryje w kropli wody? - biologiczne i chemiczne badanie czystości wody, anormalne właściwości wody, zagrożenia antropogeniczne wód, oznaczanie makrobezkręgowców występujących w jeziorach

12

Jeziora KPK - jeziora kółka raduńskiego, polodowcowy krajobraz Kaszub, typy jezior, problem eutrofizacji

13

Podchody przyrodnicze - wykorzystanie kompasów, praca z mapą, rozwiązywanie zadań przyrodniczych

14

Grzyby jadalne, niejadalne, trujące i chronione - podstawowe zasady grzybobrania, rozpoznawanie gatunków

15

Ogródek meteorologiczny - warsztaty w stacji limnologicznej UG w Borucinie (dojazd płatny ok. 200 zł)

16

Płazy i gady KPK - zagadnienia z biologii, ekologii i ochrony, obserwacja płazów i gadów w ich naturalnym środowisku, oznaczanie gatunków

17

Bioróżnorodność okolic Szymbarka - cechy krajobrazu pojezierno-leśnego w okolicy Szymbarka, najważniejsze ekosystemy

18

Ślady i tropy zwierząt - jak obserwować przyrodę, rozpoznawanie tropów zwierząt w terenie

 

 

Warsztaty prowadzone są przez wszechstronnie wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, potrafiących dostosować zajęcia do wieku, zainteresowań i wiedzy uczestników oraz pory roku.


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wiek uczestników: od 10 lat; maksymalna liczba uczestników: 30 osób.
2. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa grupy - na wcześniej dołączonej przez OEE karcie zgłoszeń.
3. Uczestnicy przyjeżdżają i odjeżdżają z OEE na własny koszt.

4. Każdy z uczestników musi posiadać ubezpieczenie NNW.


Koszt dzienny wyżywienia wynosi 25,00 zł od osoby za trzy posiłki. Całą kwotę za wyżywienie należy wpłacić pierwszego dnia pobytu w kuchni Ośrodka.


Wszystkich uczestników szkoleń prosimy o przywiezienie z sobą:

- śpiworów
- odpowiedniej odzieży i obuwia
- dobrego humoru

 

OEE w Szymbarku zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas warsztatów z edukacji ekologicznej, zawierających wizerunki osób w nich uczestniczących, na stronie internetowej OEE, w mediach społecznościowych OEE oraz we wszelkich materiałach promocyjnych. Obowiązek uzyskania ewentualnej zgody na publikację wizerunku uczestników warsztatów spoczywa na szkole uczestniczącej w organizowanych przez OEE warsztatach.