Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

 • Warsztaty przyrodnicze - różna tematyka...
  Warsztaty przyrodnicze - różna tematyka...
  separator


   
 • Zielona szkoła -warsztaty kilkudniowe
  Zielona szkoła -warsztaty kilkudniowe
 • Festyny edukacyjne : "Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze"
  Festyny edukacyjne : "Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze"
 • Edukacja poprzez zabawę
  Edukacja poprzez zabawę
 • Warsztaty ornitologiczne i inne tematyczne obozy
  Warsztaty ornitologiczne i inne tematyczne obozy

Oferta

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
w SZYMBARKU

Zaprasza

zorganizowane grupy dzieci, młodzieży i dorosłych (klasę szkolną wraz z opiekunami, harcerzy, domy dziecka, obozy naukowe i studenckie oraz inne formy) do uczestnictwa w 3 i 5 dniowych turnusach szkolenia ekologicznego.


Zapewnia

- bezpłatne warsztaty ekologiczne, prowadzone przez przyrodników (botanik, ornitolog, limnolog, hydrobiolog, biolog-ekolog, leśnik, entomolog oraz inne dziedziny).

- bezpłatne noclegi dla grupy biorącej udział w szkoleniu, uczestnicy przywożą własne śpiwory.

- całodobowe odpłatne wyżywienie, koszt pełnego wyżywienia dziennego to 41,04 zł od osoby.


Proponuje

różnorodny, bogaty program edukacyjny, zajęcia warsztatowe, wędrówki przyrodniczo-edukacyjne, ścieżki przyrodnicze.

Naturalne bogactwo siedlisk i przepiękny krajobraz w pobliżu Ośrodka umożliwia prowadzenie warsztatów z edukacji ekologicznej o zróżnicowanej tematyce (z przewagą zajęć terenowych):

 

Tematka zajęć

 

Warsztaty prowadzone są przez wszechstronnie wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, potrafiących dostosować zajęcia do wieku, zainteresowań i wiedzy uczestników oraz pory roku.


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wiek uczestników: od 7 lat; maksymalna liczba uczestników: 30 osób.
2. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa grupy - na wcześniej dołączonej przez OEE karcie zgłoszeń.
3. Uczestnicy przyjeżdżają i odjeżdżają z OEE na własny koszt.
Koszt dzienny wyżywienia wynosi 41,04 zł od osoby za trzy posiłki. Całą kwotę za wyżywienie należy wpłacić pierwszego dnia pobytu w kuchni Ośrodka lub przelewem.


Wszystkich uczestników pobytów kilkudniowcych prosimy o przywiezienie z sobą:

- śpiworów
- odpowiedniej odzieży i obuwia
- dobrego humoru ;).

 

OEE w Szymbarku zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas warsztatów z edukacji ekologicznej, zawierających wizerunki osób w nich uczestniczących, na stronie internetowej OEE, w mediach społecznościowych OEE oraz we wszelkich materiałach promocyjnych. Obowiązek uzyskania ewentualnej zgody na publikację wizerunku uczestników warsztatów spoczywa na szkole uczestniczącej w organizowanych przez OEE warsztatach.