Oferta edukacyjna

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w SZYMBARKU Zaprasza

zorganizowane grupy dzieci, młodzieży i dorosłych (klasę szkolną wraz z opiekunami, harcerzy, domy dziecka, obozy naukowe i studenckie oraz inne formy) do uczestnictwa w 3 i 5-dniowych turnusach szkolenia ekologicznego.


Zapewnia

  • Bezpłatne warsztaty ekologiczne, prowadzone przez przyrodników (botanik, ornitolog, limnolog, hydrobiolog, biolog-ekolog, leśnik, entomolog oraz inne dziedziny).
  • Bezpłatne noclegi dla grupy biorącej udział w szkoleniu, uczestnicy przywożą własne śpiwory.
  • Całodobowe odpłatne wyżywienie, koszt pełnego wyżywienia dziennego to 41,04 zł od osoby.

Proponuje

różnorodny, bogaty program edukacyjny, zajęcia warsztatowe, wędrówki przyrodniczo-edukacyjne, ścieżki przyrodnicze.

Naturalne bogactwo siedlisk i przepiękny krajobraz w pobliżu Ośrodka umożliwia prowadzenie warsztatów z edukacji ekologicznej o zróżnicowanej tematyce (z przewagą zajęć terenowych):

Tematka zajęć

Warsztaty prowadzone są przez wszechstronnie wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, potrafiących dostosować zajęcia do wieku, zainteresowań i wiedzy uczestników oraz pory roku.


WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Wiek uczestników: od 7 lat; maksymalna liczba uczestników: w czasie pandemii 26 osób.
  2. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa grupy — na wcześniej dołączonej przez OEE karcie zgłoszeń.
  3. Uczestnicy przyjeżdżają i odjeżdżają z OEE na własny koszt.

Koszt dzienny wyżywienia wynosi 41,04 zł od osoby za trzy posiłki. Całą kwotę za wyżywienie należy wpłacić pierwszego dnia pobytu w kuchni Ośrodka lub przelewem.

Wszystkich uczestników pobytów kilkudniowych prosimy o przywiezienie z sobą:

  • śpiworów
  • odpowiedniej odzieży i obuwia ( dostosowane do kilkugodzinnych warsztatów terenowych o różnych porach roku)
  • dobrego humoru ;).

OEE w Szymbarku zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas warsztatów z edukacji ekologicznej, zawierających wizerunki osób w nich uczestniczących, na stronie internetowej OEE, w mediach społecznościowych OEE oraz we wszelkich materiałach promocyjnych. Obowiązek uzyskania ewentualnej zgody na publikację wizerunku uczestników warsztatów spoczywa na szkole uczestniczącej w organizowanych przez OEE warsztatach.