Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Już po raz szósty Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku wraz z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym zorganizował „Wiosenne warsztaty przyrodnicze”. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy (przedstawiciele dziesięciu szkół z terenu powiatu kartuskiego) mieli okazję sprawdzić/poszerzyć swoją wiedzę w Ekologicznej Grze Terenowej „Pogoń za wiosną”. 

Na trasie przygotowano sześć zadań, każde z nich nawiązywało do fenologicznego aspektu wiosennego w Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Pierwsze zadanie wymagało oznaczenia 6 gatunków drzew, w czym pomocne okazały się przygotowane klucze. W następnym zadaniu dzieci musiały wykazać się wiedzą na temat roślin zielnych, występujących we florze wiosennej KPK. Kolejne zadanie związane było z terminami kwitnienia poszczególnych roślin i wyłonienia z nich „zwiastunów wiosny” (leszczyna pospolita, śnieżyczka przebiśnieg, przylaszczka pospolita, zawilec gajowy). W zadaniu czwartym nawiązano do rezerwatów znajdujących się na terenie KPK, a największy nacisk położono na występujące w nich storczyki (obuwik pospolity i gnieźnik leśny). Dwa ostatnie zadania poruszały aspekty wiosenne w świecie ptaków. Najpierw uczestnicy musieli odszukać 18 gatunków ptaków ukrytych w diagramie, a następnie oznaczyć do gatunku rozwieszone na drzewach sylwetki ptaków zwiastujących wiosnę.

Drużyny, które wygrały wykazały się ogromną wiedzą i pozytywnie zaskoczyły komisję konkursową. Różnica punktowa na podium była minimalna. Najlepszą okazała się drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. dra Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie, trzecie miejsce zdobyła również drużyna z Kartuz. Wyróżnienia trafiły do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku i Szkoły Podstawowej w Podjazach. Gratulujemy zwycięzcom. Warsztaty i nagrody dofinansowano dzięki środkom z WFOŚiGW w Gdańsku.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam przy organizacji VI wiosennych warsztatów przyrodniczych, a w szczególności oddziałom Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych: Kaszubskiemu Parkowi Krajobrazowemu (Paniom: Joannie Kuśnierz i Sylwii Jankowskiej, Panom: Witoldowi Sieciechowskiemu i Ryszardowi Szutenberg), Parkowi Krajobrazowemu „Mierzeja Wiślana” (Panu Sebastianowi Nowakowskiemu), Wdzydzkiemu Parkowi Krajobrazowemu (Pani Grażynie Sadowskiej, Panom: Andrzejowi Penkowi, Karolowi Liberze i Markowi Orlikowskiemu),oraz Nadleśnictwu Kartuzy za udostępnienie terenu.