Rezerwacja terminów

SZANOWNI NAUCZYCIELE/ORGANIZATORZY ZIELONYCH SZKÓŁ !

Zapraszamy do rezerwacji terminów

na 2024 rok

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na turnusy edukacyjne w terminie od stycznia do grudnia 2024 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać formularz rezerwacyjny na: oee@pomorskieparki.pl w dniach 11 - 30.09.2023             

Przyznanie terminów przez komisję nastąpi do dnia 13.10.2023 r.

 

     Dokumenty uzupełniające dla zakwalifikowanych grup na pobyt kilkudniowy:

     - REGULAMIN POBYTU w ZSS Staniszewo

     - ZGODA na udział dziecka w turnusie kilkudniowym

    - KARTA ZGŁOSZENIOWA na ZS Staniszewo

     - tematyka warsztatów przyrodniczych, realizowanych podczas pobytu

     -rozkład miejsc noclegowych

     Warsztaty jednodniowe:

    -karta zgłoszenia