Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

 • Warsztaty przyrodnicze - różna tematyka...
  Warsztaty przyrodnicze - różna tematyka...
  separator


   
 • Zielona szkoła -warsztaty kilkudniowe
  Zielona szkoła -warsztaty kilkudniowe
 • Festyny edukacyjne : "Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze"
  Festyny edukacyjne : "Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze"
 • Edukacja poprzez zabawę
  Edukacja poprzez zabawę
 • Warsztaty ornitologiczne i inne tematyczne obozy
  Warsztaty ornitologiczne i inne tematyczne obozy

Już po raz drugi Ośrodek Edukacji Ekologicznej zorganizował dwudniowe rodzinne warsztaty herpetologiczne. Tym razem odbyły się w pierwszej dekadzie maja, by móc się bliżej przyjrzeć gatunkom wymagającym wyższych temperatur do zwiększonej aktywności. Uczestnicy, pogoda i zwierzęta dopisali! Warsztaty zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pierwszy dzień w całości poświęcony był płazom. Uczestnicy poznali gatunki płazów występujące na terenie KPK z uwzględnieniem gatunków godujących w maju: ropucha paskówka i zielona, rzekotka drzewna, żaby zielone. Nauczyli się rozpoznawać poszczególne gatunki po głosach godowych. Podczas pobytu w terenie na stanowisku rzekotki potwierdzono jej obecność przy pomocy stymulacji głosowej, co wywołało wielki entuzjazm wśród dzieci i ich opiekunów. Kolejnym zaskoczeniem okazało się jajo traszki grzebieniastej, którego pojedynczy egzemplarz jest skrupulatnie owinięty w liść. Udało nam się również zaobserwować larwy płazów bezogonowych, które składają skrzek na przełomie marca i kwietnia: ropuchy szarej, żaby trawnej i moczarowej. Nie zabrakło też traszki zwyczajnej i grzebieniastej. Najmłodsi uczestnicy kolorowali rysunki przygotowane przez Pana Andrzeja Grzybowskiego z PK Dolina Słupi, wykonywali także wycinanki z żabą i kijanką, a także układali puzzle wielkoformatowe z wybranymi gatunkami płazów.

Drugiego dnia skupiono się głównie na ochronie herpetofauny i przedstawieniu najistotniejszych zagrożeń dla rodzimej batrachofauny, sposobach ich minimalizacji oraz ochronie czynnej.

Dalszą część Warsztatów poświęcono gadom. Podczas wyjścia terenowego kilkadziesiąt metrów od OEE znaleziono  dwa gatunki jaszczurek: zwinkę i żyworodną. Przepiękna, intensywna zielona barwa samca jaszczurki zwinki na długo pozostanie w naszej pamięci.

  Warsztaty przeprowadził herpetolog Pan Tomasz Narczyński. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania „II rodzinnych warsztatów herpetologicznych w Szymbarku”.