Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

 • Warsztaty przyrodnicze - różna tematyka...
  Warsztaty przyrodnicze - różna tematyka...
  separator


   
 • Zielona szkoła -warsztaty kilkudniowe
  Zielona szkoła -warsztaty kilkudniowe
 • Warsztaty jednodniowe
  Warsztaty jednodniowe
 • Cykliczne akcje ekologiczne :„Majówka entomologiczna dla przedszkolaków”
  Cykliczne akcje ekologiczne :„Majówka entomologiczna dla przedszkolaków”
 • Festyny edukacyjne : "Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze"
  Festyny edukacyjne : "Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze"
 • Edukacja poprzez zabawę
  Edukacja poprzez zabawę
 • Warsztaty ornitologiczne i inne tematyczne obozy
  Warsztaty ornitologiczne i inne tematyczne obozy
 • Konkursy o tematyce przyrodniczej
  Konkursy o tematyce przyrodniczej
 • Pobyty związane z przyrodą: bogatka ( Parus major L.)
  Pobyty związane z przyrodą: bogatka ( Parus major L.)
 • Przyroda za progiem OEE: rusałka admirał- motyl wędrowiec
  Przyroda za progiem OEE: rusałka admirał- motyl wędrowiec
 • Perełka Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - obuwik pospolity
  Perełka Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - obuwik pospolity
 • Na kaszubskiej łące...
  Na kaszubskiej łące...
 • Przyroda za progiem OEE: łuskwiak nastroszony (Pholiota squarrosa)
  Przyroda za progiem OEE: łuskwiak nastroszony (Pholiota squarrosa)
 • Wystawy przyrodnicze
  Wystawy przyrodnicze

File Not Found | Plik nie istnieje

Wygląda na to, że pod tym adresem nie istnieje żadna strona. Spróbuj użyć wyszukiwania?