Konkurs plastyczny "Mój ulubiony kwiat na łączce kwietnej"

Plakat konkursu grafika