Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

W związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi 15.04.2014r. OEE zorganizował zajęcia dla SP i Gimnazjum w Somoninie. W zajęciach uczestniczyło ok. 150 uczniów. Zajęcia bezpośrednio nawiązywały do tematyki tegorocznych obchodów Dnia Ziemi- "Zmieniaj nawyki - nie klimat!" Uczniowie mogli się dowiedzieć na czym polega efekt cieplarniany, w jaki sposób człowiek doprowdza do nadmiernej koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, o ile na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wzrosła temperatura powierchni Ziemi oraz o ile w ciągu ostatnich lat podniósł się poziom mórz i oceanów. Na zakończenie zajęć uczniowie podawali przykłady nawyków, które mogliby zmienić aby pomóc w zatrzymaniu niekorzystnych zmian klimatu.
Uczniowie z Sominina mieli również szansę bliżej poznać nietoperze - rząd latających ssaków silnie zagrożonych przez postępujące zmiany klimatyczne. Dowiedzieli się m.in. co to jest echolokacja, czym się żywią nietoperze, o ile obniża się ich temperatura ciała podczas hibernacji oraz jak udaje im się zwisać bez wysiłku.   

Warsztaty dofinansował WFOŚiGW w Gdańsku