Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Na zakończenie tegorocznych wakacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej gościliśmy grupę młodzieży z Dzielnicy Olszynka, z Gdańska. Kolonie zostały zorganizowane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych i Zarząd Dzielnicy Olszynka. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach z edukacji ekologicznej opierających się głównie na szeregu gier przyrodniczych, kształtujących umiejętność obserwacji i szacunek dla otaczającej przyrody. Dzieci odwiedziły również Stacje Limnologiczną w Borucinie. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia pt. „Gleba dobrem niezastąpionym”. Podczas tych warsztatów uczestnicy odwiedzali pobliską żwirownię, gdzie za pomocą sit przesiewali poszczególne frakcje granulometryczne gleby. Na zakończenie warsztatów lepili w glinie. Dodatkowymi atrakcjami, które umilały czas między warsztatami, były: wizyta w CEPR, wyjazd na basen do Kościerzyny, gry i zabawy sportowe na obejściu OEE, papier czerpany, dyskoteka, ogniska. Wszystkie dzieci wyjeżdżały bardzo zadowolone i zadeklarowały chęć ponownego przyjazdu.