Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Tegoroczne rodzinne warsztaty herpetologiczne zostały skierowane do dzieci pod opieką rodziców z Szymbarka i okolic. Organizacją zajęli się Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Przedszkole przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku. Uczestnicy, pogoda i zwierzęta dopisały! Warsztaty zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Po powitaniu uczestników przez Monikę Rekowską (gł. spec. d.s. edukacji w OEE) zaczął się krótki wykład na temat płazów występujących w Polsce. Dzieci miały okazje poznać płazy i nauczyć się rozpoznawania poszczególnych gatunków po ich głosach. Po części wykładowej najmłodsi uczestnicy robili żaby z kamieniem w roli głównej, kolorowały wcześniej przygotowane wydruki z krajowymi sylwetkami płazów i układały puzzle. Starsze dzieci w tym czasie wzięły udział w „Herpetologicznych podchodach” zorganizowanych przez Pana Mateusza Drężka  (spec. d.s. edukacji w OEE). Po kolacji, wyposażeni w kalosze i latarki czołówki młodzi przyrodnicy ruszyli na poszukiwanie płazów. Uczestnicy poznali gatunki płazów występujące na terenie KPK z uwzględnieniem gatunków godujących w maju: ropucha paskówka i zielona, rzekotka drzewna, żaby zielone. Udało nam się również zaobserwować larwy płazów bezogonowych, które składają skrzek na przełomie marca i kwietnia: ropuchy szarej, żaby trawnej i moczarowej. Nie zabrakło też traszki zwyczajnej.

Drugiego dnia skupiono się głównie na ochronie herpetofauny i przedstawieniu najistotniejszych zagrożeń dla rodzimej batrachofauny, sposobach ich minimalizacji oraz ochronie czynnej.

Dalszą część warsztatów poświęcono gadom. Podczas wyjścia terenowego kilkadziesiąt metrów od OEE znaleziono  dwa gatunki jaszczurek: zwinkę i żyworodną. Przepiękna, intensywna zielona barwa samca jaszczurki zwinki na długo pozostanie w naszej pamięci.

Warsztaty przeprowadził herpetolog Pan Tomasz Narczyński. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania „III rodzinnych warsztatów herpetologicznych w Szymbarku”.