Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

 • Zielona szkoła -warsztaty kilkudniowe
  Zielona szkoła -warsztaty kilkudniowe
 • Festyny edukacyjne : "Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze"
  Festyny edukacyjne : "Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze"
 • Edukacja poprzez zabawę
  Edukacja poprzez zabawę
 • Warsztaty ornitologiczne i inne tematyczne obozy
  Warsztaty ornitologiczne i inne tematyczne obozy
 • 4
  4
  separator


   
SZYMBARK
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Wiosna z OEE
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

Wakacje w Szymbarku to dni wypełnione nie tylko warsztatami w malowniczej przyrodzie regionu, ale także zabawą i grami integracyjnymi...to czas wędrówek do magicznych i ciekawych miejsc okolicy, ale również pobyt z dala od zgiełku miast i tłumów.

Program letnich turnusów w OEE jest dostosowany do wieku uczestników, ale również do wakacyjnego klimatu. Stąd też na warsztatach nie brakowało zabaw, gier, części artystycznej, rozwoju pasji przyrodniczych i nie tylko… Był też czas eksperymentów i samodzielnych odkryć! A wieczorami -czas na integrację, wspólne podsumowania dnia, czy też przyśpiewki regionalne przy ognisku!

Okazuje się, że niekiedy skomplikowane zagadnienia przyrodnicze można poznawać w sposób przyjemny i odkrywczy. A czas spędzony na łonie natury jest najlepszą formą odpoczynku ! Przy okazji przypominamy o wypoczynku w zgodzie z naturą i bez szkody dla niej- pozostawiajmy środowisko przynajmniej w takim stanie, w jakim je zastaliśmy!  Z pobytów kolonijnych pn. „W wakacje przyrodę poznaję” skorzystało dotychczas 5 grup, warsztaty i pobyt zostały dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.