Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

27 września Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizował dla szkół z terenu powiatu kartuskiego „Grzybobranie”. Na zaproszenie odpowiedziało 11 szkół z terenu powiatu kartuskiego i okolic.

Uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonała p. Monika Rekowska (gł. specj. ds. edukacji w OEE), następnie uczestnicy zostali zapoznani z harmonogramem przedsięwzięcia. Pierwszym punktem był konkurs „Przebranie za chroniony gatunek grzyba występujący na terenie KPK”. Komisja konkursowa miała nie lada zadanie, gdyż bardzo dużo dzieci przebrało się za grzyby chronione do 2014 roku, w którym to bardzo skróciła się lista chronionych grzybów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. – Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), lub w ogóle niechronione. Zwycięzcami konkursu zostały: Amelia Szulist z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku (przebrana za szyszkowca łuskowatego) oraz Żaneta Miotk ze Szkoły Podstawowej w Łapalicach (przebrana za soplówkę jeżowatą).

Następnie nasz główny grzyboznawca, pan Sebastian Nowakowski (PKMW) podkreślił rolę grzybów w przyrodzie i ich ogromną różnorodność form. Wyjaśnił jak zbierać prawidłowo grzyby i dodał, że najlepiej zbierać je do wiklinowego kosza, gdyż podczas gromadzenia ich w plastikowych torbach zaparzają się, na skutek czego mogą stać się niejadalne.

Po pogadance nastąpił główny punkt programu — zajęcia terenowe. Dzieci zostały podzielone na grupy i zaopatrzone w przyniesione przez siebie koszyki wyruszyły z instruktorami do lasu. W trakcie części terenowej dzieci miały okazję poznać budowę owocnika grzyba, zobaczyć strzępki grzybni w podłożu, poznać rolę mikoryzy w życiu grzybów i drzew oraz biotopy, w jakich spotykamy pospolite gatunki. Uczyły się również odróżniania grzybów jadalnych od trujących, dowiedziały się, jakie mogą być skutki zatrucia grzybami, poznały pospolite gatunki i miały okazję do zweryfikowania wielu obiegowych opinii o grzybach. Uświadomiono im fakt, iż nie wszystkie muchomory są trujące, a wiele grzybów potocznie uznawanych za niejadalne to smaczne, przydatne kulinarnie gatunki. Podkreślano też fakt, że podczas zbioru nie powinno się ucinać trzonu grzyba i pozostawiać w ziemi, prawidłowo powinno się wykręcić go z podłoża, a powstały otwór delikatnie zasypać ściółką.

Po powrocie z terenu na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Między innymi zorganizowano konkursy: na grzyba największego, najładniejszego i o najbardziej oryginalnym kształcie.

Wyniki zorganizowanych konkursów:

„Przebranie za chroniony gatunek grzyba występujący na terenie KPK”

I  Żaneta Miotk Szkoła Podstawowa Łapalice (soplówka jeżowata)

I  Amelia Szulist Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku (szyszkowiec łuskowaty)

II  Angelika Lidzbarska Szkoła Podstawowa Łapalice (berłóweczka czeska)

II  Zuzanna Jereczek Szkoła Podstawowa Podjazy (szyszkowiec łuskowaty)   

III  Dominika Chrapkowska Szkoła Podstawowa Borzestowo (berłóweczka czeska)

III  Patrycja Smętoch Szkoła Podstawowa Skrzeszewo (szyszkowiec łuskowaty)

 

„Najładniejszy grzyb”

I  Szkoła Podstawowa Skrzeszewo

II  Szkoła Podstawowa Łapalice

III  Szkoła Podstawowa Mściszewice

 

„Grzyb o najbardziej oryginalnym kształcie”

I  Szkoła Podstawowa Borzestowo

II  Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

III  Szkoła Podstawowa Podjazy

 

„Największy znaleziony grzyb”

I  Zespół Szkół w Miechucinie

II  Szkoła Podstawowa Borzestowo

III  Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

 

 

Ogromną atrakcją okazała się nasza nowa pomoc dydaktyczna – gra wielkoformatowa „Grzybobranie”. Dzieci pod czujnym okiem pana Mateusza Drężka (OEE Szymbark) rozwiązywały wylosowane przez siebie zadania na temat grzybów.

Na koniec nie mogło zabraknąć także ogniska z kiełbaskami i ciepłej herbaty.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji grzybobrania 2016’ w OEE w Szymbarku, a w szczególności: Sebastianowi Nowakowskiemu z Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, Grażynie Sadowskiej z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, Annie Kasprzak i Marcinowi Sidoruk z Parku Krajobrazowego Dolina Słupi oraz Marcinowi Węsiorze z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Warsztaty dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.