Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

21.03.2014 w „Strzelnicy” w Kościerzynie odbyło się powitanie wiosny połączone z warsztatami ekologicznymi i regionalnymi. Na zaproszenie odpowiedziało aż 700 uczestników. Głównymi organizatorami byli: Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody i Kościerski Dom Kultury. W organizację przedsięwzięcia włączyły się także jednostki Pomorskiego Zespołu: Kaszubski Park Krajobrazowy z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Szymbarku oraz Wdzydzki Park Krajobrazowy z Zieloną Szkołą w Schodnie. Na stoiskach PZPK można było poznać ciekawostki związane z płazami (KPK) i ptakami (WPK). Stoiska nadleśnictw (Kościerzyna i Lipusz) oferowały wiedzę na temat lasów. LOP zorganizował stoisko związane z tematyką pszczół, które są głównym ogniwem przy zapylaniu roślin. Dodatkowo można było uczestniczyć w wyrabianiu masła, pieczeniu kukli kaszubskiej, hafcie kaszubskim, wyrabianiu figurek z gliny, wyplataniu koszyków z gazet.

Przedsięwzięcie dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.