Zaproszenie na webinary z tematyki Odnawialnych Źródeł Energii

dla edukatorów i nauczycieli szkół podstawowych

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych oraz edukatorów, zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu województwa pomorskiego na 2 webinary:

26 październik, godz. 17:00
- Racjonalna edukacja OZE. Webinar merytoryczny.

16 listopad, godz. 17:00
- Jak ciekawie poprowadzić temat OZE na lekcji? Webinar metodyczny.

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w zagadnienia dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zapoznanie ich z metodami prowadzenia edukacji i warsztatów dla dzieci z klas I-VIII szkoły podstawowej. Podczas webinaru przedstawimy nauczycielom sprawdzone metody prowadzenia lekcji i warsztatów z tematyki OZE w przyjazny, ciekawy i nowatorski sposób.

Prowadzący: Dawid Weisbrodt. Doktor nauk biologicznych w zakresie ekologii i współczesnej zmiany klimatu.

Link do spotkania zostanie rozesłany do wszystkich zapisanych uczestników.

Zapisy pod nr tel: 531 359 661 

Spotkania odbywają się za pośrednictwem platformy – Microsoft Teams.

Zapraszamy!

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.