Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

W grudniu br. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował w Szymbarku szkolenie ze znakowania szlaków turystycznych.

Szkolenie przeprowadził przedstawiciel Zarządu Głównego PTTK w Warszawie Pan Konrad Bielecki. Szkolenie składało się z dwóch modułów – części teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej słuchacze poznali definicję szlaku turystycznego, historię znakowania szlaków turystycznych w Polsce, organizację prac znakarskich, ogólne zasady projektowania i oznakowania szlaków.

W oznaczeniu szlaków stosuje się 2 grupy symboli: znaki określające przebieg szlaku, znaki informacyjne i ostrzegawcze. Znaki na szlakach pieszych, rowerowych oraz na ścieżkach przyrodniczych i dydaktycznych są wykonywane na białym tle wyłącznie w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym i czerwonym.

Podczas części praktycznej uczestnicy poznali techniki znakowania. Znaki mogą być malowane farbami wodoodpornymi (o odpowiedniej gęstości), lub umieszczone w postaci gotowych elementów. Likwidowane oznakowanie należy zdjąć lub zamalować szarą farbą. Planowane odnowienia szlaku powinny odbywać się raz na 4 lata, a w przypadku dobrego stanu – rzadziej.